Sun4Malindi
bouwt aan de toekomst


Adresgegevens

Stichting S.U.N. for Malindi (Kenia) Support Underestimated Necessaries

Buitenerf 23a

4824 HA Breda

sunformalindi@ziggo.nl

IBAN NL 19 RABO 0114 1315 62 ten name van Sun for Malindi (Kenia)

Fiscaal nummer 8218.15.179


Bestuurssamenstelling

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Per 1 januari 2020 is het bestuur van de stichting SUN for Malindi als volgt samengesteld:


C. Buijs

voorzitter

R. Suurmond

secretaris

W. Pouw - Buijs

penningmeester

H. Bakker

bestuurslid

P. Versluis

bestuurslid


Jaarverslagen

Inhoudelijk jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2020