Sun4Malindi
bouwt aan de toekomst


Adresgegevens

Stichting S.U.N. for Malindi (Kenia) Support Underestimated Necessaries

Buitenerf 23a

4824 HA Breda

sunformalindi@ziggo.nl

IBAN NL 19 RABO 0114 1315 62 ten name van Sun for Malindi (Kenia)

Fiscaal nummer 8218.15.179

KvK nummer 20165718

RSIN 821815179


Bestuurssamenstelling

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Per 1 januari 2020 is het bestuur van de stichting SUN for Malindi als volgt samengesteld:


C. Buijs

voorzitter

R. Suurmond

secretaris

W. Pouw - Buijs

penningmeester

H. Bakker

bestuurslid

P. Versluis

bestuurslid


Jaarverslagen

Inhoudelijk jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2023