Sun4Malindi
bouwt aan de toekomst

Ons beleidsplan

Stichting Sun4Malindi heeft ten doel het verbeteren van de levenskwaliteit in Kenia Regio Malinda , met name van kinderen en vrouwen. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • kinderen de mogelijkheid te bieden naar school te gaan middels het verstrekken van voedsel, voorschoolse educatie en schooluniformen
  • het bekostigen van gereedschap voor leerlingen die een beroepsopleiding volgen (electriciën, automonteur, kleermaker etc.) 
  • het verstrekken van eiwitrijk voedsel aan vrouwen met HIV


De stichting werft haar fondsen middels giften van vrienden en donateurs.

Het vermogen van de stichting is in beheer bij de penningmeester.

Het vermogen van de stichting wordt besteed aan projecten, met name op het gebied van onderwijs, die de lokale bevolking van de regio Malindi in Kenia ten goede komt.